Uppsala Kvinnojour är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Uppsala Kvinnojour har två huvudsakliga syften. Det ena är att stödja kvinnor och tjejer som är eller har varit utsatta för sexualiserat våld i olika former. Sexualiserat våld innefattar psykiskt, fysiskt, sexuellt och ekonomiskt våld, våldtäkt, incest och sexuella övergrepp i barndomen, prostitution, trafficking, sexuella trakasserier, hedersrelaterat våld, våld i samkönade relationer och våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Det andra är att med vår unika spetskompetens arbeta utåtriktat och sprida vår erfarenhet och kunskap till andra genom bland annat föreläsningar och utbildningar.