Som granne kan du alltid göra något

  • Tveka inte att avbryta, men utsätt inte dig själv för fara.
  • Som granne kan du hjälpa till genom att skriva ned datum och tid när du ser eller hör våld så att du, om det i framtiden behövs, kan vittna.
  • Fråga barnen och kvinnan hur de mår när du möter dem.
  • Om du hör bråk eller skrik kan du som bor i lägenhet ringa störningsjouren. Berätta vad du sett och hört.

Om det är en akutsituation, ring polisen på 112!

Att ringa polisen kan kännas obehagligt men det kan innebära att du skyddar någon från att utsättas för våld.

Om du misstänker att barn far illa bör du ringa till socialtjänsten. Tel. nr. 018-727 00 00.
Vid akuta fall efter kl 16.00 och helgdagar ring socialjouren på 112.

Du kan också hänvisa till en organisation eller en myndighet där den våldsutsatta kan få hjälp. Under Kontakter finns tips på organisationer och verksamheter som arbetar med stöd och skydd till våldsutsatta.