• Barnahus
  Hos Barnahus kan barn som utsatts för våld få träffa polis, socialtjänst och sjukvård på samma plats.
 • Brottsofferjouren Uppsala
  Brottsofferjouren hjälper dig som utsatts för brott eller är närstående.
 • Hopp
  HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation för de som varit utsatta för sexuella övergrepp och deras närstående.
 • Uppsala Kvinnojours Juridikjour
  Juridikjouren har öppet torsdagar ojämna veckor kl 18-21.
 • Kvinnobyrån- Uppsalastadsmission
  Kvinnobyrån vänder sig till kvinnor som lever eller har levt i en otrygg relation. Kvinnobyrån erbjuder aktiviteter under trygga förhållanden för att bryta isolering och komma in i gemenskap.
 • Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
  Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt.
 • MVU – Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala
  MVU arbetar för att förebygga och förhindra våldsamhet, aggressivitet eller skrämmande beteenden i nära relationer.
 • MÄN
  MÄN är en ideell, feministisk organisation som arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska.
 • Nexus resurscentrum
  Nexus är kommunens stödverksamhet för kvinnor och män som utsatts för våld i nära relation.
 • Polisen: 114 14, vid akuta fall: 112
 • Socialjouren: Telefon: 018-15 00 00 eller 112
 • Trappan: 018-727 15 80
  Trappan ger stöd till barn och unga som har bekymmer i familjen.
 • Tris – Tjejers rätt i samhället
  Tris är en ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Uppsala Kommun: 018-727 00 00
 • Uppsala Kvinnojour: 018-10 10 49
  Uppsala kvinnojour tar emot kvinnor och tjejer som utsatts för psykiskt, fysiskt, sexuellt och ekonomiskt våld. De har också skyddat boende.
 • Uppsala socialtjänst: 018-727 00 00
 • Uppsala tjej- och transjour
  Uppsala tjej- och transjour är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som jobbar för jämställdhet, syskonskap och systerskap