• GOD GRANNE

    Hjälp till att stoppa våld mot kvinnor och barn i hemmet!

Hemmet är den farligaste platsen för kvinnor och barn. Det är dags att hemmet blir en trygg och säker plats. Målsättningen är att ingen ska behöva vara rädd och hotad i sitt eget hem.

Som granne finns det mycket du kan göra!

Att män utsätter kvinnor för våld är mycket vanligare än de flesta tror. Det förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, yrkesgrupper och bostadsområden. Mäns våld mot kvinnor är ofta en process som börjar med psykiskt våld och isolering, för att sedan övergå till hot, fysiskt och sexuellt våld mot kvinnan.